Yamamura Misa Suspense: Kyouto Ryuu no Tera Satsujin Jiken (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com