Sakigake!! Otoko Juku: Shippuu Ichi Gou Sei (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com