Himitsu: Yui ga Ita Natsu (Dreamcast (Japanese Version)) - Everygamegoing.com