Gegege no Kitarou 2: Youkai Gundan no Chousen (Nintendo (JP Version)) - Everygamegoing.com