Corpse Killer

Publisher: Sega
Genre:

Available For: Mega CD (EU Version), Sega 32X (EU Version) & Sega CD (US Version)

Mega CD (EU Version) 
 

First Released: 1st Feb 1995

Language(s): English

Items: Corpse Killer (Digital Pictures, Cd)


Sega 32X (EU Version) 
 

First Released: 15th Jun 1994

Language(s): English

Items: Corpse Killer (Digital Pictures, Cd)


Sega CD (US Version) 
 

First Released: 1st Feb 1995

Language(s): English

Items: Corpse Killer (Sega, Cd)